• 1 สิงหาคม - 27 กันยายน 2563
  • 10.00 - 21.00 น.
  • YELO House

“The Hint of Thunder” Exhibition By Sasis Suwonpakpra
เปิดให้เข้าชม 1 ส.ค. – 27 ก.ย.
ชั้น 2 Yelo House

รายละเอียดเพิ่มเติม : facebook.com/events/195831471504128