• 11 พฤศจิกายน 2561
  • 09:00 - 12:00 น.
  • ห้องประชุม สค.1 - 501 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

งานเสวนาความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย?

งานเสวนา ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 – 2310″ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม สค. 1-501 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา:
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ฉลอง สุนทราวาณิชย์
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
สมเกียรติ วันทะนะ
ธนาพล ลิ่มอภิชาต

*ภายในงานมีหนังสืออาจารย์สมเกียรติจำหน่ายในราคาพิเศษ