• 11 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2563
  • 18:00 - 21:00 น.
  • S.A.C. Subhashok The Arts Centre

นิทรรศการแสดงเดี่ยวของ ชญานิน กวางแก้ว ที่ได้ขยายความจากแนวคิดเดิมที่กล่าวถึงชีวิตประจำวัน ไปสู่เรื่องของวัตถุสิ่งของต่างๆ

ชีวิตประจำวันของเราซ่อนสิ่งที่เป็นแก่นสารสำคัญเอาไว้ ผลงานชุดล่าสุดของชญานินมุ่งเน้นไปที่วัตถุสามัญธรรมดา เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมักจะเคลื่อนที่เร็วกว่าที่เราจะตระหนักถึง ความปรารถนาอันฝังลึกที่จะหยุดเข็มนาฬิกาและเชยชมทุกขณะ ช่างเย้ายวนใจ

หากคนเราสามารถหยั่งรู้ได้ว่าส่วนใดนั้นมีความสำคัญต่อเราในการจะเข้าใจถึงปัญหาหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือความปรารถนาของศิลปินในการศึกษาถึงเหตุการณ์ที่น่าจดจำเพื่อค้นหาคำตอบของชีวิตซึ่งได้ถูกควบแน่นอยู่ในองค์ประกอบของผลงานชุดนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/2577147095731336/