• 30 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
  • 13:30 – 15:30 น.
  • River City Bangkok

นิทรรศการนี้เป็นเหมือนหลักฐานของชีวิตในอดีตที่ถูกบันทึกผ่านภาพถ่าย โดย Carolina Sandretto ที่สื่อให้เห็นถึงภูมิศาสตร์ที่ต่างกันซึ่งทำให้ผู้ชมได้ค้นพบคิวบา และเหมืองถ่านหินปีรามีเด็น ที่หมู่เกาะสฟาลบาร์ (Svalbard) ตั้งอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือซึ่งมีปีรามีเด็น (Pyramiden)

ผลงานสองชิ้นนี้เป็นปัจเจกแยกจากกัน แต่ก็เป็นการสำรวจความคิดเรื่องเวลา สิ่งที่ผ่านพ้นไป และสิ่งที่สื่อถึงความหมายสำหรับภูมิทัศน์ของสิ่งต่างๆ ที่เป็นของเรา สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่หายไป คือร่องรอยว่าเราคือใคร เป็นหลักฐานของชีวิตในอดีต เป็นความทรงจำของสิ่งที่ได้บันทึกไว้เป็นภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/191301415326731/