• 29 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
  • 10:00 - 19:00 น.
  • รอบกรุงเทพฯ

เพื่อสร้างประสบการณ์ทางงานสร้างสรรค์ที่น่าจดจำ, เพื่อทำให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางของผู้สนใจศิลปะร่วมสมัย, เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจต่อศิลปะที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนจะมีร่วมกัน

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติอันยิ่งใหญ่ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ — BANGKOK ART BIENNALE  จึงกลับมาจัดแสดงบนพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ อีกครั้ง โดยตอนนี้ได้เปิดแสดงผลงานครบแล้วทุก 10 สถานที่ จากศิลปิน 82 ราย และผลงานกว่า 200 ชิ้น

แฟนศิลปะสามารถแวะมาชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำแนะนำต่างๆ วันสำคัญ และช่วงเวลาเปิด-ปิด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.bkkartbiennale.com/visit