• 24 กันยายน - 25 ตุลาคม 2565
  • 10:00 - 19:00 น.
  • ละลานตา ไฟน์อาร์ต

ละลานตา ไฟน์อาร์ต นำเสนอนิทรรศการภาพเขียนชุดใหม่ ความงามในความเชย” โดยศิลปินไทยระดับแนวหน้า จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการกลั่นแนวคิดสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านถ้อยคำทางศิลปะที่ผสมผสานจิตรกรรมจากตะวันตกในยุคต่างๆ ร่วมกับศิลปะไทย

นิทรรศการ “ความงามในความเชย” สะท้อนถึงบริบททางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีแบบไทย ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจง และหยั่งรากลึกเป็นอัตลักษณ์ของประชาชนไทย ในขณะที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป ปรัชญาทางสังคมและการเมืองเปลี่ยนผ่านสู่คนในยุคเจเนชั่นใหม่ซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด จึงเกิดการแบ่งขั้วความคิด อนุรักษ์นิยม และเสรีนิยม โดยมองอีกฝ่ายเป็นพวกล้าหลัง ในสมญานาม ไดโนเสาร์เต่าล้านปี

นิทรรศการชุดนี้มิได้วิพากษ์หรือสนับสนุนขั้วความคิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แต่เป็นการทำหน้าที่ของศิลปะคือบันทึก และสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงเวลาที่ศิลปินยังมีชีวิตอยู่ นิทรรศการแสดงถึงความเท่าเทียม และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการทำงานศิลปะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

นิทรรศการ “ความงามในความเชย” จัดแสดงที่ละลานตา ไฟน์อาร์ต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565  ผู้ชมสามารถชมภาพผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.lalanta.com