• 21 กันยายน - 19 ตุลาคม 2562
  • 17:00 - 20:00 น.
  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชมภาพยนตร์ 4 เรื่องที่คัดสรรโดยบุคคลที่มีมุมมองอันน่าสนใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ พร้อมพูดคุยกับผู้คัดสรรทั้ง 4 ท่านหลังหนังจบ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ‘สนทนาสัปตสนธิ ๒’ (SPECTROSYNTHESIS II – Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 – 1 มีนาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/1933611000072296/?event_time_id=1933611010072295