• 2 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563
  • 9:00 - 18:00 น.
  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

นิทรรศการ Circle of Life’s: ภาพสะท้อนวัฏจักรของชีวิตที่มีตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย พบกับเบสท์ พัทธ์ธีรา พุฒิสุรเศรษฐ์ Makeup Artist / Makeup Special effect, ไก่ คงกฤช ทองดี Special effect Makeup / Prostatic, David bigander (เดวิด) ผู้กำกับ, บุศยรินทร์ เข่งเงิน (อาร์ท) นางแบบโฆษณาในยุค 90 หรือที่ทุกคนในวงการโฆษณารู้จักในนาม อาท ชา-สิ-นี, Tipwarin Luthi Sotvithi (Jed), วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (Singh) ผู้ชายเถื่อนๆ ที่เรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง และ พระครูธรรมรัต วัดญาณเวศกวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archiveshttps://www.facebook.com/events/120985909193698/