• 29 มีนาคม 2562
  • 14:00 - 15:00 น.
  • สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จะทำอย่างไรเมื่อลมหายใจเปื้อนฝุ่น

 

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯร่วมกับสถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “จะทำอย่างไรเมื่อลมหายใจเปื้อนฝุ่น” ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและฝ่าวิกฤตที่ทุกคนกำลังเผชิญ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/2TNBsiu