• 08 - 30 มีนาคม 2562
  • 18:00 - 20:00 น.
  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

din clay ton

 

ชมเทคนิคงานฝีมืการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ควรค่าแก่การรักษา ความพิเศษของ นิทรรศการ Din Clay Ton – สุนทรียสนทนา เบอร์ลิน – ราชบุรี คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเยอรมนีและไทยผ่านเครื่องปั้นเซรามิค โดย Stephanie Hering และ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/events/284544348883274/