• 16 - 19 ตุลาคม 2562
  • 19:00 - 20:30 น.
  • Lido Connect

common calendar

กรีนพีซ ประเทศไทย ชวนชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ‘Eating Animals’ ที่ดัดแปลงจากหนังสือของ โจนาธาน ซาฟราน โฟเออร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจริงในอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 40 ปีที่ผ่านมา จากยุคชุมชนเกษตรดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมขนาดยักษ์ที่ผลิตอาหารปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเล่าถึงความต้องการอาหารจากทั่วทุกมุมโลกส่งผลให้ต้องผลิตอย่างรวดเร็ว และสิ่งนี้กลับมาทำลายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเป็นอยู่ของมนุษย์

หลังชมภาพยนตร์พบกับการเสวนาในหัวข้อ ‘What’s in our meat? มีอะไรในเนื้อสัตว์ที่เรากิน’ กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ อย่าง ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, คุณอำนาจ เรียนสร้อย เกษตรกรเลี้ยงไก่เชิงนิเวศ เจ้าของแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม และ คุณรัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ กรีนพีซ ประเทศไทย ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

ภาพยนตร์เปิดให้เข้าชมฟรี ในวันที่ 16 และ 19 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : Eating Animals : มีอะไรในเนื้อสัตว์ที่เรากิน?