• 26 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2562
  • 10:00 - 21:00 น.
  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

experience thailand มูลนิธิรักษ์ไทย

 

“Experience Thailand” จะเผยมุมมองที่ใครอาจไม่เคยเห็นมาก่อน สะท้อนภาพสังคมและความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติ ลูกหลานแรงงานชาวพม่า ที่เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานเด็กและขาดการเข้าถึงการศึกษา สิทธิ และทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน ‘Experience Thailand’ เป็นผลงานของช่างผลระดับโลก Alexander Von Wiedenbeck โดยความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/events/2210372399229599/