• 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • 18:00 - 21:00 น.
  • YELO House

นิทรรศการความรัก โดย HERspective กลุ่ม ศิลปินหญิง 8 คนที่รวมตัวกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักผ่านมุมมองส่วนตัว ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ความโรแมนติกแบบหนุ่มสาว อาจเรียบง่ายหรือซับซ้อน มีทั้งด้านสวยงามและด้านมืด เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนทัศนคติต่อความรักของผู้หญิงในยุคนี้

ผลงานของศิลปินได้ถูกนําเสนอผ่านเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งสีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ, ศิลปะการตัดกระดาษ, ศิลปะการจุดด้วยหมึก รวมถึงการเขียนอักษรวิจิตรและการออกแบบตัวอักษร รวมเป็นการสร้างคําจํากัดความที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับนิทรรศการ ครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/2354171491353857/