• 4 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563
  • 11.00 - 20.00 น.
  • River City Bangkok

นิทรรศการ “Here and Now” เป็นสื่อสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการค่อย ๆ ตื่นขึ้นจากการหลับใหลของมหานครกรุงเทพฯ หลังจากสภาวะล็อคดาวน์ พื้นที่ 350 ตารางเมตรของห้องนิทรรศการนําเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยวัสดุอันหลากหลาย ได้แก่ งานประติมากรรม ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น และงานศิลปะจากวัสดุผ้า

นอกจากจะเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับสุนทรียะด้านศิลปะอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายเป็นเวลานับเดือน ยังเปรียบเสมือนเวทีเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ ได้แสดงผลงานของตนออกสู่สาธารณชนอีกครั้ง นิทรรศการนี้นําเสนอผลงานของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งหมด 18 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : facebook.com/events/281316173254187