• 26 ธันวาคม 2562 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
  • 10:00 - 20:00 น.
  • River City Bangkok

Immortal Icons ได้แรงบันดาลใจจากผู้คนที่ฝากความทรงจำไว้ในประวัติศาสตร์ ทั้งบุคลิก ความสามารถ ความงาม ความลึกลับ และความสง่างาม นิทรรศการนี้แสดงความคารวะมนุษย์ผ่านงานจิตรกรรมที่แฝงไว้ซึ่งความหวังด้วยรูปแบบเฉพาะตัวและอัตลักษณ์อันยอดเยี่ยมของ Patrick Manthe

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/1828457954668391