• 11, 12, 19, 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562
  • 15:30 น.
  • ลอบบี้ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

การแสดงสดครั้งแรก ของศิลปินหญิงชาวไทย กวิตา วัฒนะชยังกูรสะท้อนมุมมองความเจ็บปวดของเพศหญิง ผ่านการทดแทนร่างกายของเธอ กับวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kawita-v.com/