• 16 กุมภาพันธ์ 2562
  • 13:00 – 18:00 น.
  • ILFORD Galerie Bangkok

living spectrum

 

นิทรรศการภาพถ่ายที่เล่าสิ่งที่สองช่างภาพ วงกต ไบรซ์ วัฒนโสภณวงศ์ หรือ “กก” และ นพดล ไมตรีจิตร มองเห็นในชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่มักมองผ่านไป โดยเน้นการใช้สีในการนำเสนอสิ่งต่างๆ ด้วยเรื่องราว และมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/events/2024258177874025/