• 3 ธันวาคม 2562
  • 19:00 - 21:00 น.
  • Macm-Music Auditotium

‘Neoclassical Winds’ ได้ยกตัวอย่าง 3 ชิ้นงานจาก 3 นักประพันธ์ ที่มองย้อนไปยังมรดกดั้งเดิมของดนตรีตะวันตกและคีย์เวิร์ดคำว่า ‘Classic’ ของ ต้นศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ Stravinsky ผู้เคยเสนอเสียงใหม่ๆ ให้กับโลก กำลังจะย้อนกลับไปหามรดกเก่า, Strauss ผู้เคยเผชิญขอบผาแห่งระบบเสียง ก็ตัดสินใจเดินหันหลังกลับ, และ Hindemith ผู้เติบโตในโลกใหม่นั้น เลือกที่จะนำเอาขนบดั้งเดิมมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานบางชิ้น

นี่คือการผนึกกำลังกันระหว่าง นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาเครื่องลมไม้และลมทองเหลืองที่จะร่วมกันบรรเลง 3 บทเพลงอันยิ่งใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/2381333481989244/