• 28 พฤษภาคม 2563
  • 13.00 - 15.00 น.
  • Facebook : Museum Siam

Museum inFocus จัดวงสนทนาเพื่อครู เด็ก ผู้ปกครองและคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อ Museum + Home & School มาดูกันว่าพิพิธภัณฑ์ให้บริการออนไลน์ อะไรสำหรับสำหรับเด็กๆ ระหว่างหยุดอยู่บ้านบ้าง และชวนมาทำความรู้จักเครื่องมือดิจิตอลจากงานพิพิธภัณฑ์ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้บทเรียนได้ง่ายๆ ผ่านปลายนิ้ว

PLAY & LEARN ไปกับ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร มิวเซียมสยาม ออนไลน์พร้อมกันที่ FB: Museum Siam

รายละเอียดเพิ่มเติม : Museum Siam