• 2 - 12 มิถุนายน 2563
  • 11.00 - 20.30 น.
  • Joyman Gallery

“NOBRA” LGBTQ Project  สิทธิความหลากหลายทางเพศ ยังคงเป็นประเด็นร้อนในแวดวงมนุษย์ชาติให้ถกกันไม่จบสิ้น แม้โลกจะหมุนมาถึง 2020 แล้ว ภาพจำทางสังคมของกลุ่ม LGBTQ กลับไม่ได้ต่างไปจากที่เคยเป็นมาในอดีตมากนัก แม้กลุ่มนี้จะมีการนำเสนอความสามารถในแง่มุมใหม่ๆ แล้วก็ตาม

การรวมตัวกันของกลุ่ม LGBTQ ในครั้งนี้ ไม่ได้มาเปล่งเสียงเรียกร้องสิทธิ์ แต่มาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่พูดถึงความเป็นมนุษย์ กับ 3 ศิลปิน และ 3 มุมมอง

  • Napat Keawmanee (ณภัทร แก้วมณี) ความฉาบฉวยจอมปลอมในอดีตถูกเปรียบเทียบกับภาพจริงและความเสื่อมในปัจจุบัน
  • Pissanu Thongmee (พิษณุ ทองมี) หากมนุษย์เกิดจากความรักบริสุทธิ์ เหตุใดการให้กำเนิดตัวฉันจึงเป็นบาป
  • Baphoboy (สิปปกร เขียวสันเทียะ) ผู้ยืนหยัดฐานะความเป็นมนุษย์ผ่านการตีความสัญลักษณ์ทางความเชื่อ

การแสดงผลงานศิลปะในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อรวมตัวปลุกอุดมการณ์สิทธิเสรีทางเพศ แต่เป็นนิทรรศการศิลปะที่ศิลปินทุกคนตั้งใจสื่อสารกับมนุษย์ได้ทุกเพศทุกวัยอย่างอิสระ

รายละเอียดเพิ่มเติม : Joyman Gallery , https://www.facebook.com/events/252903139290197/