• 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
  • 09:00 - 17:00 น.
  • พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่มเย็นมาร์เก็ต เป็นอีเว้นท์ที่จะชวนทุกคนมารู้จักสังคม ZERO WASTE ให้มากขึ้น ภายในงานแบ่งออกเป็น โซนตลาด, เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Workshop ในสถานที่ที่ร่มเย็น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ร่มเย็นมาร์เก็ต