• 6 มีนาคม - 10 เมษายน 2563
  • 10.00 - 18.00 น.
  • Kalwit Studio & Gallery

ทฤษฎีความโกลาหล กล่าวไว้ว่า ยิ่งเราพยายามเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่หวังมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย เพราะผลที่ตามมานั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม เปรียบเสมือนการกระทำของมนุษย์ที่ยิ่งเข้าไปรบกวนธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม กลับส่งผลกระทบต่อโลกมากขึ้นเท่านั้น

นิทรรศการ ‘ความโกลาหลในดินแดนขนมหวาน’ โดย จิรายุ เกียรติรุ่งวิไลกุล ได้สะท้อนการกระทำเหล่านั้นให้เป็นดั่งดินแดนขนมหวาน แม้ภายนอกจะดูหอมหวานเพียงใด แต่ภายในกลับตรงกันข้าม โดยนำเสนอผ่านศิลปะสไตล์ป๊อป เซอร์เรียลลิสม์ ด้วยความน่ารักของตัวการ์ตูนในดินแดนขนมหวานแต่แอบแฝงความชั่วร้ายบางอย่างไว้

เปิดให้เข้าชมทุกๆ วันอังคาร – วันอาทิตย์ (เวลา 10.00 – 18.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/2463787497217857/