• 18 มกราคม - 15 มีนาคม 2563
  • 18:00 - 21:00 น.
  • 1PROJECTS

นิทรรศการนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานชุดที่ผ่านมาของ อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ภายใต้ชื่อ See Through – See True (2560) ผลงานที่พูดถึงเรื่องความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ศิลปินเลือกที่จะนำเสนอผลงานศิลปะผ่านรูปแบบของป้ายไฟเพื่อสร้างความย้อนแย้งอันเด่นชัดกับเรื่องราวและปัญหาที่กำลังพูดถึงผลงานทั้งหมดเป็นการถ่ายภาพผ่านเส้นผม ที่ได้จากการที่ศิลปินขอรับบริจาคผ่านทาง Facebook โดยเป็นเส้นผมของชาวไทยพุทธและมุสลิมปะปนกัน

อิ่มหทัยนำเรามองย้อนไปถึงปัญหาที่อาจจะถูกลืม เราทุกคนต่างก็เป็นผู้เฝ้ามองสังเกตการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือปัญหาใดๆ ความรับผิดชอบย่อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสื่อเพียงอย่างเดียว แต่ล้วนอยู่กับพวกเราทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/3153348464680041/1PROJECTS