• 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน
  • 9.00 - 21.00 น.
  • YELO House


นิทรรศการที่รวมผลงานจากศิลปินในแนว abstract ทั้ง 6 ท่าน เสนีย์ แช่มเดช, อนุโรจ จันทร์โพธ์ศรี, เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ,สุกัญญา สอนบุญ , กำศักด์ อติพิบูลย์สิน และ ธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก) ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึก ความคิด สภาวะอารมณ์ ด้วยรูป ผ่านการ curate โดย ปรณ์ กล่อมเกลี้ยง

รายละเอียด : https://www.facebook.com/events/591112691473791/