• 21 มิถุนายน 2563
  • 16.00 - 17.30 น.
  • Facebook : Knowing Mind - ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและส่งเสริมสุขภาวะ

เมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราต้องปรับตัวเข้ากับความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่คุ้นชิน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อน เพื่อนร่วมงานไปจนถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมสังคม แล้วความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะส่งผลต่อความรู้สึกเราอย่างไรบ้าง เราจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายได้หรือไม่ มาฟังแนวคิดดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณปรับทัศนคติที่มีต่อความสัมพันธ์ในโลกยุคใหม่และเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวมากขึ้น

วิทยากร
นพ.สมรักษ์ สันติเบญจกุล – จิตแพทย์ รพ.เปาโลฯ พหลโยธิน
คุณอุบล สาธิตะกร – ที่ปรึกษาหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ
นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ – เจ้าของเพจ Theory of Love

ดำเนินรายการโดย
คุณรัตนกร รัตนชีวร – นักจิตวิทยาการปรึกษา โนอิ้งมายด์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/282887346191817/