• 2 - 27 กันยายน 2563
  • 16.00 - 22.00 น.
  • WTF Gallery & Cafe

‘ลับหลัง’ เป็นงานแสดงศิลปะทางการเมืองครั้งแรกโดยศิลปินที่เกิดระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2524 – 2527 ผู้มีอาชีพหลักในแวดวงวิชาการและราชการ (ในประเทศไทย ทั้งสองตำแหน่งนี้แทบไม่เคยแยกขาดจากกัน)

นิทรรศการของงานศิลปะทั้งสี่ชุดนี้สร้างในปีพ.ศ. 2561 – 2563 โดยใช้สื่อหลากหลาย ทั้งภาพเขียน กราฟฟิตี้ ศิลปะจัดวาง และงานภาพวาด ของพวกเขาสื่อสารประเด็นทางสังคมและการเมืองของประเทศไทยโดยตรงตั้งแต่เรื่องการถูกบังคับให้สูญหายหรืออุ้มหาย ถึงบรรยากาศแห่งความน่าสะพรึงจากการติดตามการเมืองถึงความอัดอั้นใจที่ศิลปินเหล่านี้ประสบด้วยตัวเอง เป้าประสงค์หลักของนิทรรศการนี้คือการหลุดพ้นจากความกลัวและแสดงผลงานทางศิลปะภายใต้กระบวนทางความคิดและการสื่อสารอันซับซ้อนในความเป็นจริงอันบิดเบือน

รายละเอียดเพิ่มเติม : WTF Gallery and Caféhttps://bit.ly/3bjuLKL