• 18 มกราคม - 14 มีนาคม 2563
  • 18:00 - 21:00 น.
  • Gallery VER

นิทรรศการ ‘Where Echoes Never End’ เป็นงานที่ร้อยเรียงภาพเคลื่อนไหวและภาพถ่ายที่ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ บันทึกไว้กว่าร้อยชิ้นในระยะเวลา 10 ปีที่ทำงานมา เปรียบเสมือนห้วงคิดคำนึงต่อโลกอันหมุนวน ที่สะท้อนเสียงอันแตกแยกในบรรยากาศทางการเมืองขมุกขมัว

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/639751906761047/Gallery VER