• 8 สิงหาคม - 27 กันยายน 2563
  • 10.00 - 18.00 น.
  • S.A.C. Subhashok The Arts Centre

Wonderscape คือนิทรรศการจากผลงานสะสมของ คุณสุรพล บุญญาปะมัย ที่รวบรวมผลงานของห้าศิลปินที่มีความสำคัญระดับชาติ ได้แก่ ชลูด นิ่มเสมอ, สวัสดิ์ ตันติสุข, มณเฑียร บุญมา, อังคาร กัลยาณพงศ์ และเหม เวชกร ทั้งในรูปแบบของงานจิตรกรรมและผลงานวาดเส้นบนกระดาษ จากผลงานสะสมที่ทรงคุณค่าของคุณสุรพล บุญญาปะมัย สู่การนำเสนอในพื้นที่ของ Subhashok The Arts Centre เพื่อออกสู่สายตาผู้ชมที่รักในศิลปะ

ลายเส้นจากภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและจิตรกรรมของศิลปินชั้นครู นิทรรศการ Wonderscape ครั้งนี้ เป็นนิทรรศการที่ขับเน้นให้เห็นฝีไม้ลายมือของศิลปินแถวหน้าที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย ทั้งนิยามด้านการเป็นผู้วางรากฐานให้กับแนวคิดวิธีทำงานศิลปะ และการบุกเบิกแนวทางใหม่ให้กับศิลปะร่วมสมัยของไทย

แม้ศิลปินจะล่วงลับไปแล้ว ผลงานเหล่านี้ยังเป็นต้นแบบให้กับการทำงานศิลปะของศิลปินในรุ่นหลัง ทั้งในด้านองค์ประกอบ วิธีคิด และเทคนิค หากมองในบริบทที่ผลงานเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์ นี่คือการสร้างจุดเปลี่ยนของการทำงานศิลปะที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างศิลปะสมัยใหม่ ไปสู่ศิลปะร่วมสมัยของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม :S.A.C. Subhashok The Arts Centre ,  https://bit.ly/358jonV