• 21 พฤศจิกายน 2562 - 9 มกราคม 2563
  • 10:00 - 20:00 น.
  • River City Bangkok

common calendar

‘YESTERTODAYMORROW’ เป็นนิทรรศการล่าสุดของ กันตภณ เมธีกุล หรือที่รู้จักกันในนาม Gongkan เป็นศิลปินมากความสามารถ เป็นที่รู้จักทั้งในกรุงเทพและที่นิวยอร์ค แบ่งเป็น 3 ห้อง คือ Timeless Room, Dining Room และ Insomnia ซึ่งเปรียบเสมือนไดอารี่ส่วนตัวของศิลปินคนนี้ที่จัดแสดงในบรรยากาศร่วมสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/2430055513715114/Gongkan