ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

บรรณาธิการบริหาร SPACETH.CO ผู้พาเพลง 'ความฝันกับจักรวาล' ของ Bodyslam ขึ้นไปเยือนอวกาศ

  • Contact

1 บทความ

อวกาศ จุดเริ่มต้นจากจักรวาลในตัวเรา | ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน SPACETH.CO

การศึกษาอวกาศทำให้สวรรค์และโลกหลอมรวมกัน ไม่มีเทพยดา ไม่มีผู้ปกป้อง มีแต่มนุษย์ด้วยกันเอง อวกาศไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากบนฟ้า แต่มันเริ่มต้นจากจักรวาลที่อยู่ข้างในตัวเราเอง

5 min read