นนธวัช บุญถึง Photographer

  • Contact

1 บทความ

Needle and Clay ร้านเซรามิกในเชียงใหม่ที่ไปเยือนแล้วต้องตะโกนคำว่า “น่ารัก”

Chana pottery studio และ Feel good factory สองแบรนด์เซรามิกของคู่รัก ‘เน็ท – ธิติพรหม’ และ ‘ชนะ’ ในบ้านหลังใหม่กลางเมืองเชียงใหม่ที่ชื่อว่า ‘Needle and Clay’

7 min read