ปารณีย์ ศรีขำ common KID

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอก-การหนังสือพิมพ์ "ดูหนังเป็นงานอดิเรก แต่อยากทำหนังสือหนังเป็นอาชีพ"

  • Contact

1 บทความ

เปิดกรุ 5 ร้านเด็ดของเด็ก มช. ที่บอกต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น

“พี่ๆ… แถวนี้อะไรอร่อย?” common ขออาสาแนะนำร้านอร่อยจนเป็นที่กล่าวขานของเด็ก มช. รุ่นสู่รุ่น

5 min read