ไรวินทร์ ชวินธันยวัชร์ ธุรกิจส่วนตัว, นักแสดงอิสระ

ผู้นิยมการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายและตัวอักษร

  • Contact

1 บทความ

ประสบการณ์เดินเท้าบน ‘เขาช้างเผือก’ ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ชวนท้าทายความเสียวบนยอดเขาสูงกว่า 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ ‘เขาช้างเผือก’ ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี

5 min read