©ulture

ไฟในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์กลับมาสว่างไสวอีกครั้ง

หลังจากต้องถูกปิดไปเดือนกว่าจากการประกาศของ ศบค. 

ที่ออกข้อบังคับให้หลายสถานที่ต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา

วันนี้ผู้คนบางส่วนกลับมาใช้ชีวิตในห้างอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน

ร้านค้าหลายร้านต่างก็กลับมาเปิดให้บริการ

แต่ก็ยังคงมีร้านค้าบางร้านที่ยังคงปิดอยู่เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19

‘ยินดีต้อนรับ’ ‘คิดถึงการช้อปปิ้ง’ ฯลฯ ป้ายไฟ LED ขนาดใหญ่ที่ติดไว้ภายในห้าง เขียนต้อนรับผู้คนที่เข้ามาเลือกซื้อของ ถือเป็นสีสันเล็กๆ สำหรับการกลับมา

วันนี้บรรยากาศของห้างในห้วงโควิด-19 มีทั้งคึกคักและเงียบเหงาเคล้ากันไป

เป็นบรรยากาศของห้างที่ไม่ค่อยคุ้นตาเราเท่าไรนัก

กับสถานการณ์ของโรคระบาดชื่อ โควิด-19 ที่ยังดำเนินไป

 

#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
‘เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่กลับมาเปิดอีกครั้งหลังคลายล็อก’
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
ผู้ประกอบการขณะกำลังแกะสติกเกอร์ออกจากกระจกหน้าร้านหลังจากที่ถูกปิดมานาน
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
ร้านค้าบางร้านยังคงปิดเพื่อทำการปรับปรุงอยู่
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
‘ยินดีต้อนรับ’
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
‘SALE SALE SALE’
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
‘วันนี้บรรยากาศของห้างในห้วงโควิด-19 มีทั้งคึกคักและเงียบเหงาเคล้ากันไป’
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
ร้านอาหารที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
‘บรรยากาศของห้างที่ไม่ค่อยคุ้นตาเราเท่าไรนัก’
#PHOTOESSAY #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralworld #becommon
‘ไฟในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์กลับมาสว่างไสวอีกครั้ง หลังจากที่ต้องถูกปิดไปเดือนกว่า’