©ulture

ตู้คอนเทนเนอร์หลากสีได้ถูกนำมาวางไว้ตั้ง 2 ชั้น เป็นแนวยาวขวางถนนบริเวณก่อนถึงวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังคล้ายกับกำแพงขนาดใหญ่เพื่อป้องกันกลุ่มมวลชนเคลื่อนผ่านบริเวณนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา

จนกระทั่งวันต่อมา (11 ธ.ค. 2563) ได้มีการทยอยเคลื่อนย้ายตู้เหล็กเหล่านั้นออกจากพื้นที่เพื่อให้การจราจรกลับมาใช้งานได้ตามเป็นปกติ

แต่ก็ยังมีตู้เหล็กบางตู้ที่ยังคงถูกวางไว้อยู่กลางถนนขณะรอการเคลื่อนย้ายจากเจ้าหน้าที่

ทำให้เป็นภาพที่แปลกตาของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา

บ้างก็ถ่ายรูป บ้างก็ยืนมอง บ้างก็เดินผ่านคล้ายกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

และในวันนี้ตู้เหล็กขนาดใหญ่ก็คงไม่หลงเหลืออยู่แล้ว

แต่ภาพเหล่านี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์

ที่บันทึกไว้ว่า ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีตู้คอนเทนเนอร์ถูกมาวางไว้อยู่หน้าวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง

 

#PHOTOESSAY #ตู้คอนเทนเนอร์ #becommon
กำแพงเหล็กหน้าพระบรมมหาราชวัง
#PHOTOESSAY #ตู้คอนเทนเนอร์ #becommon
ตู้คอนเนอร์ที่ถูกยกขึ้นจนบดบังทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวัง
#PHOTOESSAY #ตู้คอนเทนเนอร์ #becommon
รถตุ๊กตุ๊กกับตู้คอนเทนเนอร์
#PHOTOESSAY #ตู้คอนเทนเนอร์ #becommon
ตู้เหล็กขนาดใหญ่ที่ถูกวางไว้กลางถนนขณะรอการขนย้ายจากเจ้าหน้าที่
#PHOTOESSAY #ตู้คอนเทนเนอร์ #becommon
เจ้าที่ตำรวจขณะกำลังเก็บกวาดโดยมีตู้คอนเทนเนอร์สีสันสดใสเป็นฉากหลัง
#PHOTOESSAY #ตู้คอนเทนเนอร์ #becommon
ภาพเหล่านี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ที่บันทึกไว้ว่า ครั้งหนึ่งนั้นประเทศไทยเคยมีตู้คอนเทนเนอร์ถูกมาวางไว้อยู่หน้าวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง