©ulture

แม้ไม่ใช่สำนักข่าวที่ต้องรายงานความเป็นไปของสังคมชนิดวินาทีต่อวินาที แต่ตั้งแต่ปีก่อน ไล่มาจนถึงปีนี้ becommon ยังคงติดตามสถานการณ์การชุมนุมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเชื่อในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องและแสดงออกของมนุษย์

และนี่คือภาพและข้อความสั้นๆ จากช่างภาพของเรา ศุภกิจ พิทักษ์บ้านโจด ผู้พาตัวเองไปอยู่ในเกือบทุกการเรียกร้องไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ผ่านมาแล้วทั้งแก๊สน้ำตา และลูกหลงจากกระสุนยาง เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ที่กำลังดำเนินไปเหล่านี้

___________

นี่คือภาพบรรยากาศการชุมนุมประท้วงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

หลังจากที่การชุมนุมประท้วงได้ห่างหายไป ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งในระลอกสองระหว่างช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงต้นปี

แต่ดูเหมือนว่าการกลับมาคราวนี้ สถานการณ์การชุมนุมดูจะมีความรุนแรงมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นรถน้ำแรงดันสูง ประทัดยักษ์ กระบอง แก๊สน้ำตา ก้อนหิน พลุเพลิง ขวดแก้ว หรือแม้แต่กระสุนยาง

และดูเหมือนว่าอย่างหลังสุดจะเป็นอาวุธที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐได้นำมาใช้ในการปราบปรามผู้ประท้วงบ่อยครั้งขึ้น

นั่งดูภาพที่ถ่ายเก็บไว้ในช่วงที่ผ่านมา เราจึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านความรุนแรงระหว่างเพื่อนมนุษย์ …ไม่ว่าความรุนแรงนั้นจะมาในรูปแบบใดก็ตาม

 

#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ตีหม้อไล่เผด็จการ
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ13กุมภา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ13กุมภา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบตำรวจล้มช้าง
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบตำรวจล้มช้าง
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ตีหม้อไล่เผด็จการ
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ28กุมภา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ28กุมภา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ28กุมภา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ28กุมภา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ9มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ9มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#เดินทะลุฟ้า#saveบางกลอย
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ28กุมภา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบ20มีนา
#PHOTOESSAY #ม็อบ #becommon
ภาพบรรยากาศการชุมนุม#ม็อบตำรวจล้มช้าง