©ulture

‘ประชาธิปไตย คือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่’

พุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงนิยามของคำว่า ‘ประชาธิปไตย’ ในแบบฉบับของตนไว้เช่นนั้น

ว่าแล้วก็ชวนให้นึกถึง ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่มีมติรับหลักการไปเมื่อไม่กี่วันก่อน

ซึ่งดูเหมือนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยสอดรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่าไรนัก

เช่น การลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงงบการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น

‘การที่เรามี (อาวุธ) ไม่ใช่มีไว้รบ มีไว้เพื่อไม่ต้องรบ’ 

นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องซื้ออาวุธในห้วงเวลานี้ที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักและยังไม่มีวี่แววคลี่คลาย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช้านี้ ดูแปลกตา ไม่สมประกอบ

หรืออาจเพราะเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้น—วันที่ 22 พฤษภาคม 2557—หรือไม่ก็อาจย้อนกลับไปไกลได้มากกว่านี้

ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้…ดูไม่สมบูรณ์

 

#PHOTOESSAY #democracy #becommon
‘อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่ไม่เหมือนเดิม’
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
‘ประชาธิปไตย คือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่’
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
สามแพร่ง
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ดูแปลกไปในเช้าวันหนึ่ง
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
พานรัฐธรรมนูญที่ดูเลือนราง
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
ปีกของอนุสาวรีย์ ที่สูงจากแท่นพื้น 24 เมตร รัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันนี้ ดูแปลกตา ไม่สมประกอบ
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ไร้ความสมบูรณ์
#PHOTOESSAY #democracy #becommon
นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็เหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้ดูจะไม่สมบูรณ์อีกต่อไป