©ulture

“บางแห่งดูสวยงามทันสมัย บางแห่ง…แม้ดูเก่าแต่ก็มีเสน่ห์”

“หากอาคารมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป หรือมีความสูง 3 ชั้น และมีดาดฟ้าเหนือชั้น 3
ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร จะต้องมี ‘บันไดหนีไฟ’ เพิ่มจากบันไดปกติอย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง”
คือข้อความที่ระบุไว้ในกฏหมายควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2543)
.
ด้วยเหตุนี้ อาคารที่มีลักษณะตามที่กฏหมายกำหนดจึงต้องสร้างบันไดหนีไฟ ซึ่งมีทั้งที่อยู่ภายใน และภายนอกตัวอาคาร
.
ดังนั้นเวลาเดินผ่านตึกหรืออาคารสูง ถ้ามองดูดีๆ ก็จะเห็นบันไดขนาดน้อยใหญ่ไต่อยู่ตามตัวตึก
ตั้งแต่บันไดวน บันไดลิง (บันไดแนวดิ่ง) บันไดเหล็ก บันไดปูน ฯลฯ ที่มีรูปทรงและลักษณะแตกต่างกันออกไป
.
บางแห่งดูสวยงามทันสมัย บางแห่งแม้ดูเก่าแต่ก็มีเสน่ห์
แต่ไม่ว่าบันไดแต่ละแห่งจะมีหน้าตาอย่างไร ทุกแห่งล้วนเงียบเหงาและร้างไร้ผู้คน จะมีก็เพียงแสงแดดที่แวะมาเติมแต่งสีสันพวกมันให้ดูมีชีวิตชีวาในบางเวลาก็เท่านั้น
.
การมีอยู่ของบันไดหนีไฟ ทำให้ตระหนักว่าของบางสิ่งเกิดมา แม้ไม่ได้มีบทบาทมากมาย คลับคล้ายตัวประกอบข้างเวที แต่ทุกอย่างล้วนมีหน้าที่และเหตุผลในการดำรงอยู่ของตัวเอง
.

เหมือนบันไดเหล่านี้ที่แม้จะมีไว้ใช้ยามจำเป็น แต่บางครั้งยามจำเป็นที่ว่า ก็อาจหมายถึงการมีชีวิตเป็นเดิมพัน.

 

#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟสีสันสดใสที่อยู่ทางด้านนอกตัวอาคาร
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟสีขาวของโรงแรมย่านบางรัก
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟของศาลแขวงปทุมวัน
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟของห้างสรรพสินค้าย่านสำโรง
 #บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของอาคารหอพักในจุฬาฯ
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
ด้านหลังของห้างสรรพสินค้าที่ถูกต่อเติมเป็นบันไดหนีไฟในยามฉุกเฉิน
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟของโรงแรมย่านหัวลำโพง
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดเหล็กที่อยู่ด้านหลังอาคารพาณิชย์ย่านหัวลำโพง
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟของอาคารในจุฬาฯ ที่สร้างขึ้นมาตามกฏหมายควบคุมอาคาร
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟของห้างสรรพสินค้าย่านปทุมวัน
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟบางแห่ง ถึงแม้จะดูเก่าแต่ก็กลับมีเสน่ห์
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟซึ่งเป็นบันไดวนที่อยู่ทางด้านนอกตัวอาคารย่านสมุทรปราการ
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดลิงหรือบันไดแนวดิ่ง ที่ถูกติดตั้งไว้ริมระเบียงคอนโดที่พักอาศัย
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟทุกแห่งล้วนเงียบเหงา จะมีก็เพียงแสงแดดที่แวะมาเติมแต่งสีสันพวกมัน ให้ดูมีชีวิตชีวาในบางเวลาก็เท่านั้น
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดปูนซีเมนต์ที่อยู่ด้านนอกอาคารย่านปทุมวัน
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟของโรงแรมย่านหัวลำโพง
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟที่อยู่ด้านนอกอาคารริมถนนอังรีดูนังต์
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
บันไดหนีไฟของอาคารจามจุรี 10
#บันไดหนีไฟ #บันได #บันไดอาคาร
“บันไดเหล่านี้ที่แม้จะมีไว้ใช้ยามจำเป็น แต่บางครั้งยามจำเป็นที่ว่า ก็อาจหมายถึงการมีชีวิตเป็นเดิมพัน”