©ulture

“คล้ายกับว่านิทรรศการนี้ กำลังพาเราย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน”

ภาพถ่ายฟิล์มกระจกจำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ในห้องนิทรรศการ ชั้น 8
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์
ทั้งการเสด็จประพาสไปยังหัวเมืองต่างๆ ของรัชกาลที่ 5
รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนชาวสยามในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี
.
ตั้งแต่ รถยนต์ อาคาร บ้านเรือน
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่ทรงผม ฯลฯ
ล้วนถูกเล่าขานผ่านภาพถ่าย
คล้ายกับว่านิทรรศการนี้
กำลังพาเราย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน
.
และไม่แน่ว่าเราทุกคนที่อยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน
ก็อาจจะได้อยู่ในนิทรรศภาพถ่าย
ในอีก 100 ปี ข้างหน้าก็เป็นได้..ใครจะไปรู้

 

 

#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
‘นิทรรศการฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา’
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
บ้านไม้ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 (ซ้าย) , ชายชาวยุโรปถ่ายภาพกับรถยนต์ เฟียต 509 ในระหว่างพุทธศักราช 2468-2472 (ขวา)
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
การขนส่งพัสดุไปรษณีย์บริเวณสถานีกรุงเทพฯ
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
นิทรรศการที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
คนผมแดงแห่งเมืองขาณุวรลักษณบุรี ที่ผู้ว่าเมืองกำแพงเพชรพามาให้รัชกาลที่ 5 ทอดพระเนตร เมื่อ พ.ศ. 2449
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
บรรยากาศภายในงานนิทรรศการฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา ที่บริเวณชั้น 8 ของหอศิลปกรุงเทพฯ
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงถ่ายราษฎรพายเรือมารอรับเสด็จฯ ที่วัดไลย์ เมืองลพบุรี ในปี พ.ศ.2449
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
เด็กชายกับตุ๊กตาศิลาจีน บริเวณลานพระอุโบสถวัดอรุณฯ
#photoessay #ฟิล์มกระจก #CULTURE #becommon
นิทรรศการฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)