©ulture

“เพราะมันให้ที่ทำกินและให้เราหลบแดดหลบฝน”

หลังคาที่มุงไว้ด้านบนเพื่อป้องกันแดดฝน
ประตูที่ต่อเติมไว้ให้เข้าออก
รวมถึงหน้าต่างบานน้อยที่เปิดเอาไว้รับลม
.
ส่วนประกอบที่ว่ามานี้จะว่าไปก็คงไม่ต่างอะไรไปจากบ้าน
จะต่างกันก็เพียงบ้านหลังนี้มีขนาดเล็กกว่าบ้านจริงๆหลายเท่าตัวนัก
.
“มันเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพราะมันให้ที่ทำกินและให้เราหลบแดดหลบฝน”
พี่บิ๊ก พนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่ง ให้ความหมายของ ‘ป้อมยาม’ ไว้เช่นนั้น
.
ซึ่งป้อมในแต่ละที่ก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไป
บ้างก็มีลักษณะคล้ายหอบังคับการเรือ
บ้างก็คล้ายบ้านที่มีขนาดย่อส่วนแต่หลากสีสัน ฯลฯ
.
แต่ไม่ว่าป้อมยามจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร
ความหมายสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างใน
มันก็คือบ้านน้อยๆ หลังนึง.

 

#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามที่มีลักษณะคล้ายหอบังคับการเรือ
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามของกรมสรรพาวุธทหารเรือ
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามในหมู่บ้านย่านพระราม 4
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามของศูนย์บริการข้อมูล TOT
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามของไซด์งานก่อสร้างย่านหลังสวน
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามในโรงงานยาสูบ
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยาม บ้านหลังที่ 2 ของผู้รักษาความปลอดภัย
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามหน้าแฟลตแห่งหนึ่งย่านพญาไท
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามหน้ามูลนิธิช่วยคนตาบอดห่งประเทศไทย
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมตำรวจบริเวณแยกประชาเกษม
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามที่ตั้งอยู่บริเวณแยกสะพานวันชาติ
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมตำรวจที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพระสุเมรุ
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามที่ตั้งอยู่ในโรงละครแห่งชาติ
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามของนายท่าปล่อยรถเมล์ย่านสนามหลวง
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามที่ตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมตำรวจหน้าศาลหลักเมือง
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามหน้าโรงงานอุตสาหกรรมย่านสมุทรปราการ
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ป้อมยามที่คนงานสร้างกันขึ้นมาเองของโรงงานปูนซีเมนต์ย่านสำโรง
#photoessay #culture #ป้อมยาม #ตู้ยาม #พนักงานรักษาความปลอดภัย #รปภ
ไม่ว่าป้อมยามจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร ความหมายสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างใน มันก็คือบ้านน้อยๆ หลังนึง.