©ulture

“ด้วยรักและคิดถึง”

เราไม่ได้เขียนจดหมายส่งถึงกันมานานเท่าไหร่แล้ว
.
5 ปี 10 ปี หรือมากกว่านั้น
.
จดหมายที่เขียนข้อความต่างๆ ลงบนกระดาษด้วยลายมือ พับใส่ซอง แล้วจ่าหน้าซองถึงผู้รับ ติดแสตมป์ ก่อนหย่อนลงตู้ไปรษณีย์ เพื่อส่งสารบางอย่างไปถึงปลายทาง
.
“…จดหมายเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้เพียงชนิดเดียว ระหว่างบุคคลสองคนจากสถานที่ต่างกัน
โดยการส่งผ่านทางนกพิราบสื่อสารหรือด้วยบริการไปรษณีย์…”
.
คือคำจำกัดความที่วิกิพีเดียให้ไว้กับการส่งจดหมายในอดีต ก่อนที่การเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ จะทำให้การส่งข้อความถึงกันเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส จนการเขียนจดหมายด้วยลายมือกลายเป็นเรื่องล่าช้าและล้าสมั
.
ถึงแม้ปัจจุบันกล่องรับจดหมายที่ติดอยู่ตามหน้าบ้านจะมีให้เห็นอยู่บ้าง แต่ดูเหมือนหน้าที่ของมันจะเหลือเพียงแค่รับพัสดุ ใบปลิว หรือจดหมายแจ้งหนี้ต่างๆ ที่เจ้าของไม่อยากจะเห็น
.
ส่วนจดหมายที่ถูกเขียนด้วยลายมือและลงท้ายคำว่า
‘ด้วยรักและคิดถึง’ ที่มาจากความรู้สึกของผู้ส่ง ก็คงเหลือน้อยลงไปทุกวัน.

 

#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องจดหมายที่ผู้อยู่อาศัยประดิษฐ์ขึ้นเองจากไม้อัด
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ตะกร้าสีเขียวที่ถูกดัดแปลงมาไว้รับจดหมาย
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องรับจดหมายที่อยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งกับบ้านที่อยู่อาศัย
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ด้วยพื้นที่ที่จำกัด ทำให้กล่องจดหมายถูกวางในลักษณะที่แปลกตาออกไป
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ช่องรับจดหมายที่ทำขึ้นมาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประตูม้วนเหล็ก
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ตู้รับจดหมายย่านสีลม
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องรับจดหมายที่มีลักษณะคล้ายกับตู้ไปรษณีย์
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ตะกร้าสานก็ถูกนำมาใช้เป็นที่รับจดหมายได้เช่นกัน
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
พื้นที่บนประตูบานพับได้กลายมาเป็นที่รับเอกสารต่างๆ รวมถึงบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ เมื่อไม่มีกล่องรับจดหมายให้พนักงานได้หย่อนใส่
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องรับจดหมายที่ประดิษฐ์มาจากท่อน้ำ PVC
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ที่รับจดหมายรูปทรงแปลกตาย่านบางรัก
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
แสงแดดในยามเย็นตกกระทบกล่องรับจดหมายในอยู่หน้าบ้านย่านเยาวราช
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องรับจดหมายสีแดงที่เฝ้ารอวันที่จดหมายต่างๆ จะมาถึง
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ที่รับจดหมายของผู้อยู่อาศัยบริเวณตึกแถวย่านเยาวราชเป็นผู้ประดิษฐ์ใช้เอง
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องรับจดหมายที่ติดอยู่เสาไฟฟ้าริมทางของชาวบ้านย่านบางปูทีมีลำคลองขวางกั้น
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
ตะกร้าใบเล็กที่ถูกดัดแปลงมาเป็นกล่องรับจดหมาย
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องรับจดหมายรูปทรงแปลกตาของหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งบนถนนทรงวาด
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
กล่องรับหนังสือพิมพ์ ได้ถูกนำมาใช้เป็นที่รับจดหมายในคราวเดียว
#photoessay #กล่องจดหมาย #ตู้จดหมาย #จดหมาย #CULTURE #common
เราไม่ได้เขียนจดหมายส่งถึงกันมานานเท่าไหร่แล้ว