©ulture

ร้านขายเสื้อผ้าบริเวณตลาดประตูน้ำในเวลานี้ต่างต้องปิดตัวลง หลังมีประกาศจากกรุงเทพมหานครให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งดูเหมือนยอดผู้ติดเชื้อจะมีจำนวนสูงขึ้นทุกวัน

“ที่นี่ปิดมาสี่ห้าวันแล้วครับ” พี่พนักงานรักษาความปลอดภัยผู้กำลังตรวจตราความว่างเปล่ากล่าว หลังถูกถามถึงความเป็นไปของตลาดขายเสื้อผ้าที่เคยคึกคักแห่งนี้

เสื้อผ้าที่เคยวางโชว์อยู่หน้าร้านกลับต้องเก็บไว้หลังประตูม้วนเหล็กสีหม่น

ส่วนผู้คนที่เคยเดินขวักไขว่กลับเหลือเพียงหุ่นไร้ชีวิตยืนหน้านิ่งอยู่ในตู้กระจก

ไม่ไกลกันรถเข็นบรรทุกแผงเหล็กร้านค้าและเสื้อผ้าถูกนำมาจอดทิ้งไว้เป็นแนวยาว

ภาพแห่งความว่างเปล่าเหล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้นหากบ้านเมืองอยู่ในสภาวะปกติ

ไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นในปัจจุบัน

 

#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
‘ตลาดประตูน้ำในสถานการณ์ฉุกเฉิน’
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
รถเข็นที่บรรทุกแผงเหล็กร้านค้าและเสื้อผ้าต่างก็ถูกนำมาจอดทิ้งไว้เป็นแนวยาว
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
ร้านค้าที่ต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่ดีขึ้น
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
จะมีก็เพียงหุ่นไร้ชีวิตที่ยืนหน้านิ่งอยู่ในตู้กระจก
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
‘ที่นี่ปิดมาสี่ห้าวันแล้วครับ’
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
บรรยกาศหน้าอินทราสแควร์ที่แทบจะไร้ผู้คน
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
ร้านอาหารฟาสต์ฟูดก็ต้องปิดตัวลงเช่นกัน
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
ร้านส่งพัสดุที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงไม่กี่ร้านที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่
#PHOTOESSAY #ตลาดประตูน้ำ #becommon
‘ภาพแห่งความว่างเปล่าเหล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้นหากบ้านเมืองอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นในปัจจุบัน’