©ulture

“สิ่งเหล่านี้น่าจะพอบอกได้ว่า ‘คำขวัญ’ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยไปเสียแล้ว”

ตั้งแต่
ป้ายคำขวัญรณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด
ที่อยู่หน้าโรงงานอุตสาหกรรม
ป้ายคำขวัญรณรงค์ให้ข้ามทางม้าลาย
ป้ายคำขวัญให้ประชาชนเสียภาษีประจำปี
ป้ายคำขวัญรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยของตำรวจจราจร
ป้ายคำขวัญหน้าร้านตัดผม
ป้ายคำขวัญในสถานศึกษา
ป้ายคำขวัญของเทศบาลที่รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด
รวมถึงคำขวัญอื่นๆ อีกมากมายที่ยังไม่ได้พบเจอ
.
ตั้งแต่เด็กมาแล้วที่เราคุ้นเคยกับคำขวัญวันเด็ก
สมัยเรียนยังมีคำขวัญวันครู
และครูก็อาจจะบังคับให้เราท่องคำขวัญประจำจังหวัดให้ได้อีก
.
สิ่งเหล่านี้น่าจะพอบอกได้ว่า
‘คำขวัญ’ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยไปเสียแล้ว
.
ซึ่งหากลองสังเกตรอบๆ ตัวให้ดี
บางทีเราก็อาจพบความจริงที่ว่า
‘คำขวัญ’ นั้นมีอยู่ทุกที่…จริงๆ

 

 
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญในโรงเรียน
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญหน้าโรงงานอุตสาหกรรม
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญบริเวณทางขึ้นสะพานลอย
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญของเทศบาลนครสมุทรปราการ
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
‘เมาแล้วซิ่ง ดิ่งนรก’
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญหน้าอาคารที่อยู่อาศัยย่านราชวิถี
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญที่อยู่ข้างทาง
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญบนรถส่งของ
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญหน้าร้านตัดผมย่านภูเขาทอง
#photoessay #คำขวัญ #CULTURE #becommon
ป้ายคำขวัญของ สน.ปทุมวัน