©ulture

เสียงรถราที่เคยดังจอแจพลันหายไปเมื่อเดินเข้ามายังสวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ

คล้ายกับที่แห่งนี้มีปุ่มกด mute ตัดเสียงรบกวนให้โดยอัตโนมัติ

เหลือไว้เพียงเสียงนกนานาชนิดที่ร้องต้อนรับตลอดทางเดิน

‘อีก 850 เมตร’ google map คำนวณระยะทางในการเดินไปยัง ‘สะพานคลื่นนก’ ไว้ให้

นั่นคือสะพานที่เชื่อมระหว่าง 3 สวนสาธารณะเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

‘เมื่อมองไกลๆ หรือมองภาพแปลนมุมสูง สะพานแห่งนี้มีรูปร่างเหมือนลูกคลื่น’

ข้อมูลจากโลกออนไลน์บอกไว้เช่นนั้น

ส่วนอีกเหตุผลที่ทำให้มีคำว่า‘นก’ต่อท้าย ก็เพราะมาจากการที่นักออกแบบได้ออกแบบสะพานที่มีช่องเปิดเพื่อเอาไว้ให้ส่องนก จึงเป็นที่มาของชื่อ The Bird Wave Bridge

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครหลายคนที่มาพักผ่อนต้องหยุดแวะพักบนสะพานแห่งนี้

เหตุผลหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการออกแบบที่ดูเรียบง่ายและอุดมไปด้วยความร่มรื่น

จึงทำให้ใครหลายคนเลือกจะแวะเวียนมา

ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นความเงียบสงบขณะได้อยู่บนสะพานแห่งนี้

คล้ายกับว่าให้หูเราได้หยุดพักจากเสียงที่วุ่นวายของโลกภายนอกชั่วขณะ

อย่างน้อยเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ยังดี

 

#PHOTOESSAY #สะพานคลื่นนก #becommon
‘สะพานคลื่นนก ความร่มรื่นกลางเมืองกรุง’
#PHOTOESSAY #สะพานคลื่นนก #becommon
ความร่มรื่นบริเวณที่นั่งพักผ่อนบนสะพานที่ปกคลุมไปด้วยต้นมาลัยทอง
#PHOTOESSAY #สะพานคลื่นนก #becommon
ความเขียวชอุ่มของต้นมาลัยทอง
#PHOTOESSAY #สะพานคลื่นนก #becommon
ช่วงเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจ
#PHOTOESSAY #สะพานคลื่นนก #becommon
สะพานคลื่นนก สะพานที่มีรูปร่างเหมือนลูกคลื่น
#PHOTOESSAY #สะพานคลื่นนก #becommon
สะพานที่อุดมไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นานานชนิด