©ulture

“ถึงแม้วันนี้จำนวนลูกค้าร้านขนมหวานของเขาจะลดลง เพราะโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด แต่เรื่องรสชาติความอร่อยของขนมหวานนั้น ไม่ได้ลดลงตาม… แต่อย่างใด”

“มันเป็นเอกลักษณ์ของไทย
และเล็กกะทัดรัด ไปไหนมาไหนก็ง่าย”
พี่ดุษ พ่อค้าขายขนมหวาน
เล่าถึงเหตุผลที่ใช้รถตุ๊กตุ๊กเป็นทั้งพาหนะ
และร้านค้าในคราวเดียวกัน
.
หลังจากที่เขาผันตัวเองจากพนักงานบริษัท
มาประกอบอาชีพค้าขายได้ประมาณ 6 ปี
.
ขนมกว่าสิบชนิดที่เขาขายอยู่นั้น
พี่ดุษบอกว่า แกทำเองกับมือทุกอย่าง
อาศัยวิธีครูพักลักจำ
จากป้ากับยาย และความรู้ในโลกอินเตอร์เน็ต
เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้
.
“ทำให้ถูกปากเราก่อน”
พี่ดุษเสริมถึงเรื่องรสชาติของขนม
โดยเขาเชื่อว่าเมื่อตัวเองชิมแล้วอร่อย
ลูกค้าที่ซื้อไปก็น่าจะอร่อยเช่นกัน
.
ถึงแม้วันนี้จำนวนลูกค้าร้านขนมหวานของเขา
จะลดลง เพราะโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด
แต่เรื่องรสชาติความอร่อยของขนมหวานนั้น
ไม่ได้ลดลงตาม… แต่อย่างใด

 

 

#photoessay #รถตุ๊กตุ๊ก #COVID19 #CULTURE #becommon
รถตุ๊กตุ๊กบรรทุกขนม
#photoessay #รถตุ๊กตุ๊ก #COVID19 #CULTURE #becommon
พี่ดุษ อดีตพนักงานประจำ ที่ผันตัวออกมาค้าขายขนมหวานได้ประมาณ 6 ปี
#photoessay #รถตุ๊กตุ๊ก #COVID19 #CULTURE #becommon
“ทำให้ถูกปากเราก่อน”
#photoessay #รถตุ๊กตุ๊ก #COVID19 #CULTURE #becommon
กล้วยต้ม กับรสชาติที่หวานละมุนและนุ่มกำลังดี
#photoessay #รถตุ๊กตุ๊ก #COVID19 #CULTURE #becommon
บริเวณถนนสีลมคือสถานที่ประจำซึ่งเขาจะนำรถมาจอดขาย
#photoessay #รถตุ๊กตุ๊ก #COVID19 #CULTURE #becommon
ขนมชั้นกับสีสันที่น่าทาน
#photoessay #รถตุ๊กตุ๊ก #COVID19 #CULTURE #becommon
ถึงแม้วันนี้จำนวนลูกค้าจะลดลง เพราะโรคโควิด-19 แต่เรื่องรสชาติความอร่อยของขนมหวานนั้นไม่ได้ลดลงตาม… แต่อย่างใด