life

“ฟุตบาธไทยดูเหมือนจะสามารถเป็นอะไรได้อีกหลายอย่าง ยกเว้นอยู่อย่างเดียว ที่ดูเหมือนจะยังเป็นไม่ได้”

‘ทางเท้าที่สร้างไว้สำหรับคนเดิน’
คือคำจำกัดความของคำว่า “ฟุตบาธ” ที่กูเกิลให้นิยามและความหมาย
.
แต่เมื่อได้สัมผัสจากความจริงที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
ฟุตบาธอาจเป็นได้มากกว่านั้น
.
เพราะเมื่อมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่ง ฟุตบาธก็ได้กลายเป็นถนน
เมื่อมีรถมาจอด ฟุตบาธได้กลายเป็นที่จอดรถ
และเป็นอะไรได้อีกหลายอย่าง
.
ไมว่าเป็นที่ตั้งโต๊ะกินข้าว เป็นที่ตั้งวางศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นอนุสรณ์ของการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ เป็นที่วางต้นไม้
เป็นแผ่นปูนที่แตกง่ายดั่งข้าวเกรียบว่าว
เป็นหลุม เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นแผ่นปูนที่กองระเกะระกะ
เป็นที่ตั้งตู้ไปรษณีย์ เป็นที่วางไม้ถูพื้น เป็นที่ตั้งตู้โทรศัพท์ (ที่ไม่ใช้แล้ว)
เป็นที่ปักป้ายบอกทาง (ที่เอนเอียง)
ฯลฯ
.
ฟุตบาธไทยดูเหมือนจะสามารถเป็นอะไรได้อีกหลายอย่าง
ยกเว้นอยู่อย่างเดียว ที่ดูเหมือนจะยังเป็นไม่ได้
.
นั่นคือ การเป็นฟุตบาธที่ดี.

 

#photoessay #culture #ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่ตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นถนน
#photoessay #culture #ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นแผ่นปูนที่แตกง่ายดั่งข้าวเกรียบว่าว
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่วางโต๊ะกินข้าว
#photoessay #culture #ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่จอดรถ
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นอนุสรณ์ของการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นต้นไม้
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นทางเดินที่ไม่เสมอกัน
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นทางเดินที่แคบ
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นหลุม
#photoessay #culture #ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นแผ่นปูนที่วางระเกะระกะ
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่วางไม้ถูพื้น
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นป้ายห้ามสูบบุหรี่และเป็นที่วางบันไดกับต้นกระบองเพชร
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่นั่งสังสรรค์
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่ตั้งเสาไฟ
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่ตั้งตู้ไปรษณีย์
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่ตั้งตู้โทรศัพท์
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นที่วางต้นไม้
#ฟุตบาธ #ทางเท้า #บาทวิถี #ทางเดิน
เป็นป้ายบอกทางที่เอนเอียง