life

“..นายนึกถึงฉัน นายรักฉัน นายไม่ต้องไปทำอะไร นายทำงาน”

‘Ars longa, vita brevis.’ ประโยคภาษาลาตินที่แปลเป็นไทยได้ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

ข้อความที่นิยามความหมายของคำว่าศิลปะของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรือ “อาจารย์ฝรั่ง” ถูกติดไว้ที่หน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระจันทร์

เมื่อเดินพ้นประตูเข้ามา ก็พบกับงานปฏิมากรรมที่ตั้งแสดงไว้ตรงกลางของห้อง และยังมีผลงานศิลปกรรมของลูกศิษย์ที่ต่อมากลายเป็นศิลปินระดับประเทศติดไว้อยู่ทั่วผนัง อาทิ เฟื้อ หริพิทักษ์ ชลูด นิ่มเสมอ เขียน ยิ้มศิริ ฯลฯ

ถัดลงมามีตู้กระจกสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ทางขวามือ ข้างในมีสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงแว่นตาทรงกลมที่คุ้นเคยของอาจารย์ฝรั่ง ใกล้ๆ กันเป็นถาดสีที่เปรอะเปื้อนจากแรงสะบัดของปลายพู่กันที่แห้งมานานหลายสิบปี

หากมองดีๆ แล้ว ถาดสีนั้นคล้ายกับภาพเขียนที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่กลับเป็นภาพที่สวยงามที่สุดภาพหนึ่งของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย

แสงที่สาดมาจากหน้าต่างบานใหญ่ทำให้อีกห้องนึงที่เคยเป็นห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์ที่ไร้ชีวิตกลับมีมิติขึ้นมา ภายในห้องมีตู้เก็บหนังสือ งานปฏิมากรรม ภาพเขียน ฯลฯ ถูกจัดวางอยู่ รวมถึงเครื่องพิมพ์ดีดที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ยาว ข้างๆ กันมีความทรงจำที่ถูกบันทึกด้วยภาพถ่ายขณะอาจารย์ฝรั่งกำลังนั่งพิมพ์ดีดอยู่บนโต๊ะตั้งอยู่ ไม่ไกลมีรูปปั้นพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่ 8 ที่ท่านปั้นทิ้งไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต

“พรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้ว ไม่ใช่เป็นเพียงคำตักเตือนให้เรารู้จักคุณค่าของศิลปวัตถุ…แต่เป็นคำเตือนใจกลางๆ ไม่ให้ประมาท…ไม่ทอดทิ้งกาลเวลาอันมีค่า” เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวถึงคำสอนของอาจารย์ฝรั่งที่มีต่อลูกศิษย์ไว้ในหนังสือ ‘อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์’ เมื่อพ.ศ.2527

แม้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จากไปแล้วเกือบ 57 ปี แต่สิ่งสำคัญที่มีค่ามากกว่าสิ่งของต่างๆ ก็คือคำสอนที่ท่านได้ทิ้งไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดังประโยคที่อาจารย์ฝรั่งเคยบอกกับลูกศิษย์ในช่วงท้ายของชีวิตว่า “…นายนึกถึงฉัน นายรักฉัน นายไม่ต้องไปทำอะไร นายทำงาน”

 

#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
“ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” ข้อความภาษาลาตินที่ติดไว้หน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แว่นตาของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ถูกเก็บไว้ในตู้กระจกภายในห้องพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นอย่างดี
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
สีสันต่างๆ ที่ถูกแต่งแต้มจากปลายพู่กันบนจานสีของศาสตราจารย์ศิลป์ ที่คล้ายภาพวาดที่งดงามภาพหนึ่ง
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
ปฏิมากรรมและผลงานภาพเขียนของลูกศิษย์ศาสตราจารย์ศิลป์ ที่นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
กล้อง Twin lens reflex ที่เป็นสมบัติของอาจารย์ฝรั่ง
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
ภาพวาดศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่วาดโดยอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ โดยเทคนิคสีชอล์กบนกระดาษ
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
“ถ้าต้องการทราบชื่อเล่น โปรดถามร้าน ราชประสงค์” ข้อความของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ที่บันทึกไว้บนนามบัตร
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
เครื่องพิมพ์ดีดที่อาจารย์ฝรั่งเคยใช้ทำงาน
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
ภาพศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ขณะเขียนบทความศิลปะโดยพิมพ์ดีดด้วยตัวเองภายในทำงาน
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
บรรยากาศของห้องทำงานและห้องปฏิบัติการสอนเดิมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
ร่างประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ผลงานชิ้นสุดท้ายของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งท่านปั้นค้างไว้ก่อนถึงแก่กรรม 14 พ.ค.2505
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ #อาจารย์ฝรั่ง
ภาพศาสตราจารย์ศิลป์ในงานเลี้ยงวันเกิดที่ลูกศิษย์จัดให้ในวันที่ 15 กันยายน 2504 ซึ่งเป็นงานวันเกิดที่จัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ #อาจารย์ฝรั่ง
แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ซึ่งศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้า ถวายงานปั้นส่วนพระพักตร์จากพระองค์จริง เมื่อ พ.ศ.2468
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ #อาจารย์ฝรั่ง
จดหมายฉบับสุดท้ายที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เขียนถึงคุณมาลินี (ภรรยา) เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2505 ก่อนถึงแก่กรรมในวันที่ 14 พ.ค.2505
#ศิลป์ พีระศรี #ศิลปะ #Photo Essay #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี #อาจารย์ฝรั่ง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความรักและรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีของกลุ่มลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธา ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำความเจริญมาสู่วงการศิลปะของไทย