การเดินทางของความคิดถึง

“ผู้คนที่เคยมีจำนวนมากกลับเริ่มบางตา สถานีขนส่งผู้โดยสารในเวลานี้เงียบเหงาต่างจากไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า”

18