‘กลบท’ วรรณศิลป์ซ่อนปริศนา และบทกวีพิสดาร

จอมยุทธ์ที่มีเพลงกระบี่พิสดารฉันใด ก็เปรียบได้กับวรรณกรรมที่มีวรรณศิลป์ฉันนั้น

7 min read