ความเศร้าทำให้คนตายได้หรือไม่? เพราะใจอาจไม่ไหวเต้นเมื่อสูญเสียคนและสิ่งที่รักไป

คำอธิบายสภาวะใจสลาย และวิธีการช่วยเหลือหากมีคนใกล้ตัวเพิ่งเจอกับการสูญเสีย

5 min read